Ať už nakupujete či prodáváte, pomáháte ...

 
Svou aktivitou zvyšujete sledovanost vavavu a podněcujete zainteresované společnosti k propagaci jejich značky u nás. Část z výtěžku z této reklamy směřuje na účty dobročinných a charitativních organizací, které potřebují pomoc.
 
 
Staňte se sponzorem i Vy.  
Chcete-li pomoci dětem v těžké životní situaci, můžete se kromě nákupu na tržišti www.vavavu.cz  stát jejich sponzorem.
 
Klokánek Hostivice - Fond ohrožených dětí je organizací, která poskytuje okamžitou pomoc opuštěným, zanedbávaným a mnohdy i týraným dětem od narození a pokud je potřeba až do jejich plnoletosti.
 
V rekonstruované budově bývalé školy poskytuje útočiště 28 dětem. V 7 bytech, zařízených jako bežná domácnost, o velikosti dvou pokojů a kuchyňského koutu, se o 4 děti střídavě starají dvě tety, zaměstnankyně Fondu ohrožených dětí. S dětmi jsou 24hodin a poskytují jim rodinou péči a citově vřelé prostředí. K budově patří zahrada a dětské hřiště. Děti v Hostivici navštěvují mateřskou, základní i speciální školu, v budově Klokánku je i ordinace dětské lékařky, kam pravidelně dochází zdravotní sestra. Klokánky mají pověření MPSV a nepřetržitý provoz, proto mohou přijmot děti i bez souhlasu rodičů. Přijímají i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.
 
Vždy je zapotřebí hraček, těch nikdy není dost :-), oblečení, vybavení do bytečků, kuchyňského náčiní a samozřejmě v neposlední řadě i finačních prostředků.
 
Nejen pro podnikatele, ale i fyzické osoby může být zajímavé, že dar lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad a odečíst si ho od základu daně. 
 
Pokud byste rádi pomohli, už finančně nebo materiálně, popřípadě máte další nápady a návrhy, jak dětem pomoci, napište nám na: inspirace@vavavu.cz 

Na našich webových stránkách povedeme blog, kde budeme zveřejňovat, jakýkoli, i sebemenší dar či příspěvek.