Podmínky užívání

OBCHODNÍ PODMÍNKY a PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ internetového tržiště www.vavavu.cz

 

Následující Obchodní Podmínky a Pravidla Užívání (dále jen „OP a PU“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Uživatelem a Provozovatelem vznikající v souvislosti s užíváním internetových stránek www.vavavu.cz.

Uživatel je povinen seznámit se s těmito OP a PU a při užívání Tržiště se jimi řídit. Uživatel svou registrací na internetových stránkách www.vavavu.cz bere tyto OP a PU na vědomí a vyjadřuje s nimi souhlas. Uživatel je zároveň povinen řídit se platnými právními předpisy České republiky, dodržovat etiketu obchodního styku a chovat se na Tržišti v souladu s dobrými mravy. Uživatel si je rovněž vědom, že právní předpisy jsou pouze ustanovením minimální morální etikety, a že svým působením na Tržišti ovlivňuje nejen své dobré jméno, ale i dobré jméno Tržiště a podporu dobročinných a charitativních aktivit.

 

 

Provozovatel a Uživatel internetových stránek www.vavavu.cz berou tímto na vědomí, že:

 • Registrace Uživatele na webových stránkách je zdarma.
 • Zobrazení, vystavování, prodej výrobků a Zboží Prodejce, rovněž jejich nákup je zdarma.
 • Prodejce může vystavovat nové nepoužité zboží, vlastní produkty, rukodělné výrobky, umělecké výrobky a dále materiál pro rukodělnou tvorbu.
 • Prodejce stanovuje cenu za Zboží a cenu za dopravu, případně další poplatky spojené s prodejem (balné apod.).
 • Ceny za Zboží na portálu jsou uvedeny vždy včetně DPH.
 • Nakupující bere na vědomí, že Provozovatel není Prodejcem Zboží.
 • Převod Registrace Uživatele není možný.

 

POJMY

„Uživatel“ – fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba využívající webových stránek  www.vavavu.cz k prodeji či k nákupu. Uživatelem je též osoba sdílející a využívající informace z portálu www.vavavu.cz na sociálních sítích či jiným způsobem, dále osoba vkládající jakýkoliv elektronický materiál, zejména fotografie, texty, komentáře, blogy, hodnocení a další.

„Provozovatel“ – provozovatel portálu Tržiště a webových stránek www.vavavu.cz uvedený v zápatí těchto OP a PU

„Nakupující“ – právně způsobilá osoba nakupující přes Portál www.vavavu.cz

„Prodejce“ – právně způsobilá osoba zaregistrovaná na tržišti nabízející Zboží, Výrobky

„Uživatel“ – právně způsobilá osoba uživající Portál, tj. „Nakupující“ nebo „Prodejce“

„Tržiště“ nebo „Portál“ – internetové stránky na adrese www.vavavu.cz. Komunitní a obchodní místo na uvedených webových stránkách, kde Uživatelé mezi sebou sdílí informace, názory, hodnocení a komentáře a obchodují mezi sebou v souladu s ustanovenými OP a PU.

„Uživatelské rozhraní“ – administrativní stránka Uživatele, kde si Uživatel sám nastavuje způsob prodeje, vystavuje a prodává své boží, výrobky či produkty. Přijímá a vyřizuje objednávky, popisuje Zboží a stanovuje si ceny za Zboží, ceny za dopravu a ustanovuje a zveřejňuje své Obchodní podmínky.

„Zboží“ nebo „Výrobky“ - nové nepoužité zboží, výrobky a produkty vlastní výroby, rukodělné výrobky, umělecké výrobky a rukodělný materiál.

„Obchodní podmínky Prodejce“ – obchodní podmínky stanovené Prodejcem, které je povinen zveřejnit ve svém Uživatelském rozhraní, jinak se prodej a nákup řídí dle platného zákona ČR.

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli jsou upravena výhradně těmito OP a PÚ a příslušnými platnými právními předpisy. Podmínkou užívání Tržiště a zprostředkování prodeje nebo koupě Zboží je souhlas s těmito OP a PÚ.

Uživatel je povinen na Portálu uvádět pouze pravdivé informace a pravdivé osobní údaje.

Uživatel registrací na Portálu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a dává souhlas k užití fotograficí a příspěvků dle autorského práva.

 

REGISTRACE

Registrace uživatelů je zdarma. Uživatel bere na vědomí, že na Registraci nemá právní nárok.

Aktivace uživatelského účtu probíhá ověřovacím emailem na emailovou adresu zadanou Uživatelem, v němž musí svou registraci potvrdit. Registrace, která nebyla dokončena potvrzením, je neplatná.

Uživatel - fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel, a nebo právnická osoba, vyplní při registraci a dále ve svém Uživatelském Rozhraní svou totožnost – jméno a příjmení, kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailovou adresu, úplnou adresu trvalého bydliště, fakturační údaje – IČO a DIČ pokud je relevantní, sídlo firmy u podnikatelů, bankovní spojení, způsob dopravy a dopravce, ceny za dopravu, sazbu DPH, je-li pro něj relevantní a své obchodní podmínky, které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel je povinen tyto údaje při jejich změně aktualizovat ve svém Uživatelském rozhraní.

Uživatelé Registrací a využíváním Portálu berou na vědomí, že Provozovatel není Nakupujícím ani Prodejcem a pouze zprostředkovává prodej a nákup mezi jednotlivými Uživateli či komunitou Uživatelů na Portálu Tržiště, což znamená, že Zboží neprodává a není za něj jakkoliv zodpovědný.

Přesto, že cílem Provozovatele je budovat a zajišťovat pouze zodpovědné a seriózní Prodejce a Nakupující, Provozovatel není zodpovědný za případy, kdy jedna ze dvou stran nedodrží uvedené podmínky, kvalitu Zboží, správnost popisu, uvedené zobrazení, charakter a vlastnosti zboží, dodací lhůtu či cenu. Provozovatel rovněž není zodpovědný za prodej, reklamace, záruční dobu, nákup, odběr a případné spory mezi Prodejcem a Nakupujícím. Provozovatel také není zodpovědný za nedodržení závazků mezi Prodejcem a Nakupujícím, navrácení zboží či finančních prostředků od Prodejce a Nakupujícího. Provozovatel neprověřuje identitu Uživatelů a není zodpovědný za spory či sporné případy, kdy identita registrovaného Uživatele nebyla správná či byla lživá.

Uživateli nevzniká právní nárok na užívání Tržiště a dalších služeb Provozovatele. Provozovatel může bez udání důvodu zrušit Uživatelův účet, zamezit Registraci na Portálu, zamezit přístupu a užívání, a to bez nároku na náhradu škody.

Zrušení Registrace

Uživatel má právo svoji registraci kdykoliv zdarma zrušit. V případě aktivních závazků a pohledávek si Provozovatel vyhrazuje právo na zrušení účtu až do doby, kdy budou vyrovnány všechny aktivní závazky vůči Nakupujícím, Prodejcům a vůči Provozovateli. Zrušením registrace ztrácí Uživatel právo využívat nadále služeb Provozovatele. Zrušení proběhne na základě písemné žádosti doručené elektronickou poštou Provozovateli.

 

NÁKUP

Uživatel mající zájem užívat Tržiště pro nakupování, vkládání komentářů, blogů či hodnocení, se registruje na portálu a to jako fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, dle jeho skutečnosti, vyplněním všech potřebných údajů, totožnosti, adresy, telefonního čísla, emailové adresy. Fyzická osoba podnikatel a právnická osoba vyplní také IČO, popř. DIČ.

Cenu za Zboží určuje Prodejce. Nakupující bere na vědomí, že Provozovatel není výrobcem ani Prodejcem Zboží, a že nepřijímá platby za Zboží vystavené na Portálu ani za Zboží jakýmkoliv způsobem nezodpovídá.

Nakupujicí bere na vědomí, že:

 • Nákup a prodej na Portálu je bez poplatku.
 • Provozovatel není plátcem DPH a cena za Zboží uvedená na Portálu je vždy včetně DPH.
 • Nákup je uskutečňován od registrovaných Prodejců na Portálu po přečtení OP a PU Provozovatele, vložením Zboží do košíku, vyplněním doručovací adresy, fakturační adresy a relevantních údajů, odsouhlasením Obchodních podmínek Prodejce či Prodejců (v případě vícerého Zboží v košíku od různých Prodejců) a odesláním objednávky kliknutím na tlačítko Objednat. Toto je pouze návrh koupě a závazná objednávka vzniká teprve potvrzením objednávky Prodejcem a zaplacením za zboží ze strany Nakupujícího.
 • Nakupující je plně zodpovědný za vyplnění jeho pravdivých osobních, doručovacích, kontaktních a popř. fakturačních údajů při Registraci a v objednávce.
 • Po potvrzení objednávky Prodejcem je Nakupující vyzván emailem k úhradě Prodejcem potvrzené objednávky pomocí Webového rozhraní Prodejce.
 • Platba za Zboží se uskutečňuje předem bankovním převodem přímo na účet Prodejce. Provozovatel není Prodejcem ani příjemce platby za nákup.
 • Doprava a cena za dopravu je vždy určena Prodejcem. Způsob dopravy a balení uvádí Prodejce ve svých Obchodních podmínkách. Cenu za dopravu uvádí u Zboží, které Prodejce vystavuje a je uvedena ve shrnutí objednávky v nákupním košíku.
 • V případě, že bylo objednáno více Zboží od různých Prodejců, bere Kupující na vědomí, že objednávka obsahuje více než jednu cenu za dopravu a dodací lhůta je dle jednotlivých položek, tj. nemusí být stejná a Zboží tedy nemusí být dodáno současně.
 • Prodejce má právo přijmout či odmítnout objednávku.

 

PRODEJ

Prodejce, před vystavením Zboží na Tržišti a zahájením prodeje, respektuje a ustanovuje ve svých Obchodních podmínkách a ve svém Uživatelském rozhraní veškeré náležitosti, které mu ukládá platný právní řád České republiky k prodeji Zboží, je si vědom, že nese odpovědnost z právních vztahů mezi ním a Nakupujícím, a řídí se platnými předpisy Občanského zákoníku a Obchodním zákoníkem a dalšími platnými předpisy.

Prodejce svou registrací souhlasí a uzavírá Smlouvu o užívání služeb poskytovanými Provozovatelem Portálu, která mu používáním vlastního uživatelského účtu ve vlastním Uživatelském rozhraní umožňuje zdarma vystavovat své Zboží k prodeji.

Prodejce je plně zodpovědný za:

 • správnou a pravdivou registraci a jím uvedené registrační údaje,
 • správný popis a označení Zboží, včetně popisu vlastností Zboží,
 • cenu za Zboží včetně daní a příp. dalších poplatků,
 • uvedení správného bankovního spojení pro přijmutí platby od Nakupujícího,
 • uvedení a dodržování svých vlastních Obchodních podmínek, kterými se Nakupující řídí,
 • dodací podmínky, způsob dodání, uvedené náklady a ceny na dopravné a balné,
 • včasné plnění a dodržení dodacích lhůt, které uvádí.

Zboží, které nesplňuje tyto OP a PU, může být Provozovatelem z Portálu odstraněno bez předcházejícího vyrozumění.

Pokud Prodejce prodává Zboží, na které se vztahuje záruka, uvádí údaje o právech Nakupujícího vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv ve svých Obchodním podmínkách nebo v popisu Zboží. Prodejce je odpovědný za případné právní nebo jiné vady za Zboží v souladu se zákonem a dodržuje jejich záruční lhůtu.

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost v právních vztazích mezi Nakupujícím a Prodejcem.

Provozovatel rovněž nesene jakoukoliv odpovědnost za kvalitu, technické parametry a zdravotní nezávadnost Zboží.

Komunikace mezi Prodejcem a Nakupujícím probíhá výhradně prostřednictvím interní pošty Portálu. Prodejce nesmí v rámci prodeje svého Zboží přímo nebo nepřímo odkazovat na vlastní či jiné webové stránky.

 

PROVIZE

Používání Portálu je pro všechny registorvané Uživatele za splnění těchto OP a PÚ zdarma.

Provozovatel není Prodejcem Zboží, tudíž není ani příjemcem plateb za jakékoliv Zboží prodané na Tržišti.

Cenu určuje Prodejce. Veškeré platby probíhají přímo mezi Prodejcem a Nakupujícím a jsou prováděny bankovním převodem na bankovní účet Prodejce předem.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Portál zdarma umožňuje vystavování faktur Prodejcem, přičemž faktury vyhotovené v Portálu slouží pouze jako pomocný nástroj zejména pro Prodejce – nepodnikatele, kteří potřebují vystavit fakturu – nedaňový doklad, a Prodejce, kteří nejsou plátci DPH.

Pro podnikatele a právnické osoby, kteří platí DPH je předpokladem prodeje na Portálu, že mají svůj vlastní účetní systém k vystavování faktur a používají své vlastní faktury. Provozovatel nenese zodpovědnost za účetní správnost a úplnost jejich daňových dokladů. Faktury na Portálu mohou Prodejcům posloužit pouze v případě, že mají jednotnou výši DPH se sazbou 21%.
 

CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ MEZI PRODEJCI A NAKUPUJÍCÍMI

Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nebylo jakkoli poškozováno dobré jméno a práva Provozovatele a rovněž ostatních Uživatelů.

Při uvádění nesprávných, zavádějících či nepravdivých informací jakéhokoliv druhu na portálu má Provozovatel právo na odstranění účtu či položky Uživatele, bez uvedení důvodu a možnost odmítnutí nové Registrace Uživatele na Portálu.

Uživatelé hodnotí ostatní Uživatele a vkládají komentáře ke Zboží. Hodnocení a komentáře jsou dle pravdivých skutečností a v souladu dobrou obchodní etiketou a dle dobrých mravů. "Přejte a bude Vám přáno". Hodnocení, komentáře, které záměrně poškozují ostatní Uživatele bude odstraněno. Opakované porušování tohoto ustanovení může vést k zmrazení účtu, popř. i odstranění Uživatelova účtu a odmítnutí přístupu tohoto Uživatele na Portál.

Přestože se Provozovatel snaží o přátelské prostředí na tržišti a vyvíjí úsilí o to, aby na Portálu obchodovali jen poctiví a spolehliví Prodejci a Nakupující, není povinen řešit neshody, spory, kvalitu, zdravotní nezávadnost, certifikaci, nedodání Zboží, reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy způsobené Kupujícím či Prodejcem.

 

PRAVIDLA VYSTAVOVÁNÍ ZBOŽÍ A VÝROBKŮ K PRODEJI

Cílem Tržiště je pomoci fyzickým osobám, živnostníkům, malým a případně středním podnikatelům, kteří přicházejí s vlastními nápady a uvádějí na trh originálními české výrobky. Portál nepodporuje velkoobchodní prodej a není určen pro velkoobchodní výrobce ani prodejce. Z tohoto důvodu na Portál nepatří spotřební zboží velkobchodního charakteru, tzn. elektrické spotřebiče, výpočetní technika, softwarová řešení, přístroje, technická zařízení, stroje a automobily.

Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek, popisu Zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných Uživatelích. Komunitní obsahy tvořené týmem Provozovatele, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně jakkkoli odkazovat v případě sporu.

Při vystavování Zboží je Prodejce povinen uvést úplné a pouze pravdivé údaje o Zboží a vyplnit všechny povinné položky. Vystavené Zboží, zejména fotografie, popis Zboží, texty nesmí být v rozporu s autorskými právy třetí osoby, dobrými mravy, nesmí porušovat tyto OP a PU a platné právními předpisy České republiky.

Prodejce je povinen u vystavení Zboží na Portálu:

 • umístit Zboží do kategorie odpovídající jeho druhu,
 • umístit fotografii či jiné odpovídacíjí vyobrazení Zboží,
 • uvést jeho popis a možnosti užití Zboží,
 • uvést cenu Zboží, cenu za doprava a další poplatky spojené s prodejem,
 • uvést zda se jedná o nové Zboží anebo výrobek ruční/rukodělné výroby.

Prodejce je dále povinen uvést své Obchodní podmínky, zákonné záruční lhůty, dále certifikace, osvědčení či povolení nutné k Prodeji dle platných právních předpisů.

Prodejce prodávající kosmetické výrobky svou registrací stvrzuje, že je seznámen se zákonem č. 258/2000 Sb, § 25-29, vyhláškou č. 448/2009 Sb., nařízením Evropského Parlamentu a Rady ES č. 1223/2009 a doporučením Komise 2006/647/ES, které výrobu a prodej kosmetických prostředků upravují, a že jím prodavané Zboží či Výrobky, ať vlastně vyráběné či distribuované, tyto normy a předpisy splňují. Je si vědom, že před uvedením kosmetického prostředku na trh je povinen zajistit jeho hodnocení oprávněnou osobou a provést notifikaci u příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, a že je nutná registrace v evropském systému CPNP na http://webgate.ec.europa/cpnp/faq/event=faq.show.

 

Stručné informace k zahájení výroby či distribuci kosmetických prostředků jsou uveřejněny na http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-na-vyrobu-a-prodej-vlastnich-vyrobku-poradi-odbornik/ nebo na http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/kosmeticke-prostredky. Pro detailní informace a metodickou pomoc Provozovatel doporučuje obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

 

Prodejce neuvádí v textu ani v popisu Zboží uvést své telefonní číslo, emaily, webové stránky či odkazy na ně. V opačném případě má Provozovatel právo bez upozornění vystavené Zboží a účet Prodejce z Portálu okamžitě odstranit.

 

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Uživatel může vystavovat Zboží určené k prodeji. Vystavování a nabízení Zboží uskutečňuje Uživatel elektronickými materiály, a to zejména formou autorských fotografií a obrázků, autorských textů a popisů ke zboží, článků, blogů, komentářů, kreseb nebo jinými zobrazeními, apod. a dalšími příspěvky.

Ve chvíli umístění jakékoliv elektronického materiálu uvedeného v předchozí větě, Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že je držitelem autorských práv či je oprávněn používat tento materiál v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o autorském právu a současně v souladu s mezinárodním autorským právem a je oprávněn veškerá tato zmíněná práva poskytnout Provozovateli, a že žádná třetí osoba nemá k těmto materiálům a příspěvkům jakákoliv práva, která by v tom Uživatelovi bránila.

Uživatel vložením těchto materiálů a fotografií dává Provozovateli výslovný souhlas k použití těchto materiálů k propagačním, reklamním a marketingovým účelům. Provozovatel má právo tyto materiály používat v dobré víře k reklamě, propagaci a pro marketingové účely portálu, k podpoře prodeje jako celku anebo pro reklamu jednotlivých výrobků a Zboží na Portálu a pro tyto účetly má právo tento materiál editovat a upravovat. Produkty mouho být sdíleny Provozovatelem na jeho sociálních sítích a dalších internetových stránkách a v jiných mediálních prostředích za účelem propagace a podpory prodeje. Za tuto službu Uživatel neplatí. Uživatel zároveň souhlasí s užitím materiálu obsahující osobnostní atributy Uživatele nebo třetí osoby pro reklamní, propagační a marketingové účely, pokud jsou tyto osobní atributy součástí materiálu.

Uživatel uděluje tímto souhlas k použití těchto materiálů (fotografií, textů, popisů výrobků) na dobu 10 let na území ČR a ostatních zemí bez dalších omezení a nemá nárok na peněžitou odměnu za propagaci, reklamu a marketing těchto materiálů a portálu jako celku. Toto prohlášení, potvrzení a souhlas k užití nezaniká smazáním materiálů v administrátorském rozhraní Uživatelem, zejména pokud tyto materiály byly užity v marketingových a reklamních aktivitách a kampaních Provozovatele.

Ne všechny fotografie a výrobky budou sdíleny. Výběr sdílených a promovaných produktů je na zvážení Provozovatele a Uživatel na něj nemá nárok.

Pokud se prokáže, že Uživatel nedovoleně a proti autorskému právu použil anebo používá elektronické materiály k prodeji Zboží na Portálu, Provozovateli bude Uživatelem nahrazena veškerá škoda způsobená tímto konáním a nepravdivým tvrzením. Provozovatel má také právo na úhradu veškerých dalších nákladů vzniklým tímto konáním.

Uživatel nesmí na Portálu rozesílat spamové zprávy ostatním Uživatelům, nesmí ohrožovat správnou funkčnost Portálu a uvádět nepravdivé či zavádějící informace a to jakéhokoliv charakteru. V opačném případě má Provozovatel právo pozastavit nebo zcela zrušit účet Uživatele.

Uživatel nesmí dále zveřejňovat na Portálu jakýkoliv elektronický materiál, který je v rozporu s dobrými mravy a platnými předpisy. Vyobrazení Zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explixitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní. Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii Fotografie.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv materiál a příspěvky z Portálu odstranit. A to zejména, pokud příspěvky budou v rozporu s povinnostmi Uživatele nebo v rozporu s těmito OP a PU.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel jakkoliv neodpovídá Uživateli za škodu nebo ušlý zisk v souvislosti s přerušením nebo příp. ukončením provozu Portálu. Provozovatel rovněž neodpovídá za zneužití třetí osobou, ztrátu nebo zničení dat vytvořených Uživatelem na Portálu a za veškerý obsah a elektronický materiál Uživatele. Uživatel je povinen veškerá taková data, včetně finanční dat, chránit a zálohovat vlastním způsobem, např. serverech, datových nosičích apod.

 

ZAKÁZANÉ ZBOŽÍ

Uživatel vystavuje a nabízí pouze Zboží, které jsou v souladu s tématikou Portálu, s těmito OP a PU a odpovídajícími platnými právními předpisy.

Je výslovně zakázáno nabízet Zboží, jehož prodej, koupě a používání narušuje dobré mravy či je v rozporu s platnými zákony. Dále je zakázáno na Portálu nabízet služby. Obchodovat na Portálu lze pouze s fyzickým Zbožím, které má přesně definovanou cenu a dodací lhůtu.

Prodejci je výslovně zakázano vystavovat jakékoliv Zboží, ke kterému nemá vlastnické právo nebo opravnění k prodeji a nebo má k němu vlastnická práva třetí osoba. Dále je zakázáno nabízet a prodávat Zboží, které je zastaveno, nebo jsou vlastnická práva Prodejce jinak omezena.

Na Portálu je výslovně zakázáno nabízet a prodávat potraviny, alkohol, cigarety, tabák, zbraně a munice, omanné látky, psychotropní látky, léky a léčivé přípravky, zákonem zakázané látky, výrobky obsahující toxické látky či jinak zdraví narušující látky, zboží obsahující těžké kovy, pesticidy, dále archeologické předměty, pornografii, sexuální či erotické zboží a materiály, dále finanční produkty, akcie, cenné papíry. Portál výslovně zakazuje prodej živých zvířat.

Na Portálu je výslovně zakázáno nabízet a prodávat Zboží, které porušuje jakýmkoliv způsobem lidská práva anebo slouží k násilí. Dále zboží, které hanobí jakýkoli národ, etnickou skupinu, náboženství či vyznání.

Na Portálu je dále výslovně zakázáno nabízet a prodávat Zboží, které jakýmkoliv způsobem narušuje právo duševního vlastnictví, a to i pouze na části zboží (napodobeniny značkového zboží, nelegální padělky, kopie děl s autorským právem).

Seznam zakázaného Zboží může Provozovatel průběžně upravovat vydáním nových OP a PU.

Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo bez udání důvodu odstranit jakékoliv Zboží jako nevyhovující těmto OP a PU.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel registrací na Portálu výslovně souhlasí s poskytnutím, s vedením a zpracováním svých údajů, zejména jména, přímení, obchodního jména, názvu, telefonního čísla, místo trvalého nebo přechodného pobytu, sídlo firmy, IČ, DIČ, bankovního spojení, předmětu podnikání, emailové adresy Provozovatelem dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel chrání uvedené osobní informace. Osobní údaje se poskytují pouze pro účely potřebné ke správnému fungování portálu, k plnění zákonných povinností a ochrany práv Provozovatele a ostatních Uživatelů. Uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím osobních údajů ostatním Uživatelům tržiště, kteří chtějí nakoupit Zboží od Uživatele či prodat Zboží Uživateli. Dále Uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím všech těchto údajů protistraně v případě nedodaného Zboží, stížnosti, v případných sporech vztahující se k obchodu nebo v případě reklamace či navrácení Zboží a dále v případě, kdy je Provozovatel povinen tyto údaje poskytnout dle zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo přechovávat osobní údaje Uživatele na dobu 15 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby je Provozovatel povinen zlikvidovat veškeré osobní údaje Uživatele a to do 5 dnů po vypršení této lhůty.

Uživatel potvrzuje, že disponuje právem přístupu k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o Ochranně osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a je oprávněn požádat o odstranění svých osobních údajů. Provozoval je povinen, pokud je to písemně vyžádáno Uživatelem, který zrušil svoji registraci na Portálu, vymazat jeho osobní údaje a to do 10 pracovních dnů od písemné žádosti. Avšak před tímto krokem si Provozovatel vyhrazuje právo vést osobní údaje Uživatele do doby vyrovnání všech závazků vůči Poskytovali a vůči ostatním Uživatelům portálu. Pokud se na Zboží prodané Uživatelem vztahuje záruka, osobní údaje se vymažou až po uplynutí této záruční doby. Záruční doba se počítá ode dne posledně prodaného Zboží, na které se vztahuje zákonná záruka.

 

Cookies

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích informujeme všechny Uživatele, že webové stránky www.vavavu.cz vyžadují pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou malé soubory dat, které server Portálu ukládá a v prohlížeči Uživatele slouží k zapamatování informací o jeho nastavení a preferencích. Soubory cookie slouží pro plné využití obsahu a personalizovaných funkcí webových stránek vavavu.cz. Uživatel svou registrací a užíváním Portálu souhlasí s používám cookies. Soubory cookie nemohou jakkoliv zařízení Uživatele poškodit a neukládají důvěrné informace, jako jsou jména, adresy či údaje o platbách.

 

Souhlas se zasíláním informačních a obchodních sdělení

Uživatel registrací současně souhlasí se zasíláním informačních, obchodních a reklamních sdělení, nabídek a informací týkajících se provozu Tržistě. K tomuto bude používána zejména emailová adresa a to v souladu s § 7, odst. 2  č. 480/2004 Sb. Zákona o některých službách společnosti, jež nespadají do kategorie spamů a nejedná se o nevyžádanou poštu.

Pokud Uživatel se zasíláním sdělení nesouhlasí, zašle Provozovateli písemnou či elektronickou žádost, na základě které Provozovatel do 5 pracovních dnů emailovou adresu Uživatele z databáze odstraní. Zasílání sdělení je automaticky zrušeno zrušením registrace Uživatele.

V případě, že došlo ke zneužití cizí emailové adresy, tj. Uživatel uvedl cizí emailovou adresu, má Provozovatel právo odstranit tuto emailovou adresu okamžitě z databáze a okamžitě ukončit Registraci Uživatele bez souhlasu Uživatele.

Uživatel souhlasí, že může být obesílán reklamou inzerentů Provozovatele a nejedná se o nevyžádanou poštu.

 

PRÁVA PROVOZOVATELE

Provozovatel má plné právo jakkoliv měnit funkcionalitu, charakter a vzhled Portálu a tyto OP a PU.

Provozovatel není Prodávající, Nakupujicí ani výrobce Zboží a pouze pomáhá uskutečnit obchod mezi Prodávájícím a Nakupujicím. Přestože, se Provozovatel snaží na Portálu o nabízení a prodej kvalitního Zboží, není zodpovědný za zákonnost, původ, kvalitu, použitelnost a zdravotní nezávadnost Zboží. Rovněž nenese odpovědnost za dodání, včasné dodání, způsob dopravy, balení, nacenění zboží, platbu za a odeslání Zboží. Provozovatel nevyřizuje reklamace a navrácení Zboží v záruční lhůtě.

Provozovatel neručí Uživatelům za splnění povinností jiných Uživatelů v souvislosti s obchodováním na Portálu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pozastavení provozu, odmítnutí přístupu a zrušení účtu Uživatele, který kterýmkoliv způsobem porušuje tyto OP a PU anebo je jeho chování v rozporu s dobrou obchodní etikou či dobrými mravy, nebo porušuje platné právní předpisy českého nebo jiného právního platného řádu, a to okamžitě, bez předchozího vyrozumění.

Dále si Provozovatel vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoliv vystaveného Zboží, které neodpovídá těmto OP a PU, je v rozporu s dobrou obchodní etikou či dobrými mravy anebo porušuje jakýmkoliv způsobem platné právní předpisy českého nebo jiného právního řádu a to okamžitě, bez předchozího vyrozumění.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zmrazit Uživatelův účet, trvale a nebo dočasně, účet pokud Uživatel nedostává svému závazku vůči ostatním Uživatelům portálu a nebo vůči Provozovateli.

Obsah Portálu

Ačkoliv Provozovatel neustále pracuje na vytváření kvalitního prostředí na Portálu, nenese zodpovědnost za obsah jakýkoliv příspěvku a materiálů, jejich aktuálnost a správnost, které jsou vloženy na Portál Uživateli.

Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, která je v rozporu s platnými právními řády, dobrými mravy, nese klamavý, nepravdivý a nesouvisející obsah či obsah, který neodpovídá tématice Portálu. Dále pornografický, erotický či jinak sexuální obsah. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah, který je v rozporu s lidskými právy, podporuje či vyvolává násilí anebo protiprávní jednání anebo podněcuje k nenávisti a hanobení jakéhokoliv národa, etnické rasy, náboženství či vyznání.

Provozovatel je držitelem autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb. portálu. Výjimkou jsou texty, popisy, blogy, články, komentáře vložené a napsané Uživateli. Jakékoliv užití bez souhlasu Provozovatele je zakázáno.

Prodejce je zodpovědný za případné autorskoprávní nároky třetích osob ve vztahu vystavenému Zboží Uživatelem.

Provozovatel má právo zrušit Registraci a zamezit v přístupu Uživateli, a to bez podání důvodu a bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku Uživateli.

 

PROVOZ TRŽIŠTĚ

Provozovatel nezaručuje nepřetritý provoz Portálu a vyhrazuje si právo na pozastavení provozu Portálu, především při údržbách serveru a technického zázemí Tržiště. Provozovatel nenese odpovědnost za případný ušlý zisk a Uživatel nemá právo na náhradu případné škody.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto OP a PU se řídí platným právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP a PU kdykoliv změnit. V případě, že Uživateli změna OP a PU nevyhovuje, může svou registraci na Portálu dle výše uvedených pravidel zrušit a dále jej k prodeji a nákupu nevyužívat. Od odstoupení využívání služeb Portálu a zrušení registrace lze Provozovatele zažádat písemně.

Tyto Obchodní Podmínky a Pravidla Užívání nabývají účinnost dnem jejich vydání.

Den vydání: 11.1.2017

 

Provozovatel:

fyzická osoba - podnikatel

Martina Halámková 

Krupkova 1022, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 69842884